vooruitzichten

Bij het beheren van gebouwen is het van belang om aandacht te schenken aan energiebalans van de lucht en de luchtkwaliteit. Dit helpt ook het begrijpen en monitoren van de kleine zwevende deeltjes die mogelijk ziekteverwekkers dragen. Hier delen we waardevolle informatie waarmee je kunt voorkomen dat schadelijke aerosolen binnenshuis worden ingeademd. We willen dat je je bewust bent van deze essentiële aspecten om bij te dragen aan een gezondere binnenomgeving.

recente omstandigheden

Hieronder zie je de omstandigheden op een bepaald moment van deze week. Dit geeft een indruk hoeveel energie aan de lucht moet worden toegevoegd voor een optimaal binnenklimaat.

luchtvochtigheid grafiek op maat
sterling-grafiek

Een gezond binnenklimaat begint bij bewustwording en effectieve maatregelen, en wij bieden de nodige inzichten om hierin te excelleren. Kijk naar de afbeelding hieronder om te zien hoe een luchtvochtigheid tussen 40-60% een positieve invloed heeft op je gezondheid en welzijn. Deze grafiek, genaamd de "sterling-grafiek", komt uit een artikel uit 1986 met de titel "Indirect Health Effects of Relative Humidity in Indoor Environments".

Sterling Chart
toekomstige omstandigheden

De afbeelding hieronder laat zien hoe de luchtvochtigheid gaat veranderen als we geen waterdamp aan de binnenlucht toevoegen. Kijk ernaar als een soort basis voor de twee scenario’s daaronder die laten zien hoe het binnenklimaat zal zijn.

luchtvochtigheid grafiek op maat
binnenklimaat

Hier zie je twee scenario’s voor het binnenklimaat. Een "redelijk" en een "uitstekend" scenario. De scenario's geven een blik vooruit op het binnenklimaat van de komende week. Door deze scenario's te raadplegen krijg je inzicht in wat je kunt verwachten. Daardoor ben je in staat om op de omstandigheden in te spelen.

Wanneer de cirkels ver buiten de optimale zone liggen zullen de gebruikers van het gebouw zich oncomfortabel voelen en de kans lopen ziek te worden. Het is handig dit vooraf te weten. Daardoor kunnen mensen ingrijpen.

schema "redelijk"

Het redelijke scenario zal vaak voldoende comfort bieden maar niet bij extreme weersomstandigheden. Het voordeel van het redelijke scenario is het lagere energieverbruik.

luchtvochtigheid grafiek op maat
schema "uitstekend"
Het uitstekende scenario zorgt het hele jaar voor een comfortabel en hygiënisch binnenklimaat. Daar zijn uitstekende HVAC-systemen ingepland.

luchtvochtigheid grafiek op maat
Hoe werkt dit?

De vooruitblik op het binnenklimaat toont rechts de waarden die je in de loop van de dag op de co₂-meter kunt verwachten. Links staan de dagen van de komende week. Je kunt zien of er de komende week ongunstige dagen zijn. Kijk naar de positie en kleur van de stippen. Als de stippen verder buiten de optimale zone komen en boven de driehoekige balken staan dan heeft het binnenklimaat een negatieve invloed op de gezondheid. De specifieke luchtvochtigheid wordt weergegeven met de kleur van de stip. Blauw is goed. Andere stipkleuren die de luchtvochtigheid aangeven zijn: Wit en Rood.

De positie van de stip op de x-as hangt af van de hoeveelheid energie in de lucht. Op gunstige dagen is het buiten net zo lekker als binnen. Dan is weinig energie nodig. Op ongunstige dagen is energie nodig om een ideaal binnenklimaat te behouden. Je kunt meestal de hoeveelheid beschikbare energie instellen met instelpunten en drempelwaarden in de HVAC-instellingen van het gebouwbeheersysteem. aerosolen.com kan deze instellingen overnemen in de software van het model. Als de instellingen correct zijn, klopt de verwachting beter voor een bepaalde situatie.

Instellingen afleiden

We leiden de instellingen af op basis van de historische data van onze tien co₂-meters. We gebruiken die voor het loggen van gegevens elke minuut van het jaar in twee gebouwen.

luchtvochtigheid grafiek op maat