prof. linsey marr

het belang van luchthygiëne
Foto Linsey Marr

In de wereld van academisch leiderschap en expertise in civiele en milieutechniek, staat Professor Linsey Marr , verbonden aan Virginia Tech, als een baken van kennis en innovatie. Gedurende de recente pandemie heeft zij een onmiskenbare leidende rol vervuld, met een specialisatie in de overdracht van infectieziekten via aerosolen.

In een boeiende podcast van 2022, gericht op zorgmedewerkers in de Verenigde Staten, werd Professor Marr geïnterviewd door niemand minder dan Professor Eric Topol, een eminente figuur in de moleculaire geneeskunde. Als interviewer en bron van waardevolle informatie over het coronavirus, bracht Professor Topol zijn diepgaande kennis samen met die van Professor Marr, waardoor hun verhaal een rijke bron van inzichten en expertise werd. Beide wetenschappers delen hun wijsheid niet alleen in traditionele academische kringen, maar zijn ook actief aanwezig op het moderne platform van Twitter.

De aanname was dat de ziekteverwekkers worden overgedragen door druppels die mensen rondsproeien.
Man spuit met een plantenspuit recht voor zich uit, wat infectie via grote druppels illustreert
Waar zijn we het spoor kwijtgeraakt?

Marr: We zaten al niet op het goede spoor vanaf het begin van de pandemie omdat de standaardaanname in de geneeskunde is dat de ziekteverwekkers zoals verkoudheid en griep werden overgedragen door grote druppels die mensen uithoesten, en of rond sproeiden in andermans ogen, neus of mond. Of dat ze op een oppervlak of iemands handen terechtkwamen, die dan besmet raakten. Mensen zouden die oppervlakken dan vervolgens aanraken en zo zouden ze vervolgens de ziekteverwekker, het virus of de bacterie, in hun ogen, neus of mond wrijven. Dat was de standaardaanname gedurende tientallen jaren die hiernaartoe leidden. Er waren enkele uitzonderingen op de regel voor ziekten als mazelen en tuberculose, maar verder ging men er gewoon van uit dat dit soort ziekten werden overgedragen door grote druppels. Toen COVID-19 (SARS-CoV-2) ontstond, was dat nog de aanname.

A demonstration by Prof. Linsey Marr uses mannequins and a fogger to illustrate how air circulation in a room is altered by the level of ventilation, and how that can impact the transmission of viruses like COVID. https://t.co/tb3l1FTCBu pic.twitter.com/7heRdtIykI

— 60 Minutes (@60Minutes) October 30, 2023

Ik herinner me een artikel in The New York Times dat in 2020 werd gepubliceerd en waarin zes belangrijke vragen werden gesteld over hoe erg dit zal worden. Een belangrijke vraag was hoe ver het virus in de lucht reist? En experts zeiden: "Nou, het nieuwe coronavirus reist niet meer dan 1,8 meter, dus we hoeven ons er geen zorgen over te maken. Mazelen- en waterpokkenvirussen kunnen daarentegen honderden meters reizen." Ik bestudeer nu al 12-13 jaar de overdracht van griep en ik wist dat de overtuigingen over SARS-CoV-2 onnauwkeurig waren, maar niemand luisterde naar wat ik en andere wetenschappers zeiden. Het maakte ook nooit zoveel uit, ons verhaal was een verhaal in de kantlijn. Maar nu opeens, deed het er echt toe. Topol: En het was natuurlijk niet alleen de Wereldgezondheidsorganisatie, maar ook de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) die terughoudend waren om gegevens te accepteren dat dit geen druppelverhaal was, maar dat het virus in aerosolen zat. Is dit slechts een weerspiegeling van een onwil om ontvankelijk te zijn voor nieuwe ideeën? Je wist hier al een hele tijd van. Jij en je collega's en andere vooraanstaande wetenschappers op dit gebied (die binnen de medische gemeenschap niet voldoende werden gehoord) schreeuwden om de noodzaak om onze opvattingen bij te werken, maar daar was grote weerstand tegen, toch?

Of dat mensen besmette voorwerpen aanraken en zo de ziekteverwekker in hun ogen, of mond wrijven.
Jonge vrouw heeft roze deeltjes op haar gezicht waarmee ze haar ogen en mond infecteert
Leerboeken

Marr: In leerboeken staat dat dit de manier is waarop ziekten worden overgedragen, dus dat is wat geneeskundestudenten leerden en voor waar aannamen. Het is moeilijk om mensen op andere gedachten te brengen als ze iets uit een leerboek hebben geleerd. Er was ook extra weerstand tegen het idee van door de lucht overgedragen ziekten, omdat die term in de gezondheidszorg en ziekenhuizen veel gewicht in de schaal legt wat betreft de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn voor zorgmedewerkers en de instelling. Als een ziekte "door de lucht" gaat, betekent dit dat iedereen mondneusmaskers moet dragen. De patiënt wordt verondersteld zich in een onderdrukkamer te bevinden, een isolatiekamer voor luchtinfecties. Dit zijn schaarse middelen. Er is enige terughoudendheid om dat te doen, tenzij het echt moet. Bovendien, zelfs als ze zouden erkennen dat de ziekte door de lucht werd verspreid, zijn er simpelweg niet genoeg middelen, niet genoeg van dit soort faciliteiten in de wereld om het aantal patiënten te huisvesten.

Wat echter bleek is dat luchtweginfecties met name ontstaan doordat mensen het virus inademen.
Jonge vrouw loopt door een hotellobby waar aerosolen in de lucht hangen

Dat gezegd hebbende, het hoeft niet alles of niets te zijn, want als je weet dat de ziekte zich door de lucht verspreidt, dan zou een groter gebruik van mondneusmaskers de overdracht van de infectie hebben verminderd. Als er niet voldoende isolatiekamers zijn kun je nog andere dingen ondernemen om het risico op overdracht van het virus te verminderen. Topol: Dat is een goed punt. Ik had me niet gerealiseerd wat de implicaties waren voor medische voorzieningen en hoe dat zou bijdragen aan het verzet. Over het algemeen leiden grootschalige veranderingen over een concept in de geneeskunde tot onwil. Het is als een heilige koe, en het is moeilijk te ontkrachten.

Dat brengt ons bij maskers, want je hebt de mondneusmaskers al genoemd. En ik wil het ook hebben over luchtfiltratie, luchtverversing, luchtvochtigheid en andere onderwerpen, maar eerst, net zoals er een gebrek aan ontvankelijkheid was voor het aspect van virustransmissie door de lucht, was er ook een enorme weerstand tegenover het gebruik van maskers. Mensen zeiden: "Waar is het bewijs? En ik keek ernaar als: hebben we bewijs nodig voor parachutes om te weten dat ze werken? Het is duidelijk dat er veel onderzoeken zijn geweest. En elk onderzoek dat naar buiten komt, wordt onderuitgehaald door de anti-maskermensen. Kun je ons helpen het te begrijpen? Heb je echt — voor een respiratoir virus dat zich door de lucht verspreidt — bewijs nodig dat maskers werken? Wat is het bewijs en hebben we dat echt nodig?

Marr: Het bewijs dat je nodig hebt, is of het masker de hoeveelheid virus vermindert die een besmet persoon in de lucht brengt. Aan de andere kant is het bewijs dat je nodig hebt of maskers mensen beschermen tegen besmetting door het virus weer in te ademen vanuit de lucht om hen heen. Verminderen maskers de hoeveelheid virus die ze inademen voldoende om hun risico op infectie te verminderen? Dat is het soort bewijs dat je nodig hebt. Er is gepleit voor gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Die zijn echt moeilijk op de juiste manier uit te voeren als je naar mondneusmaskers wilt kijken. Het is moeilijk voor mensen om ze altijd te dragen, maar dat is niet de vraag die je stelt. U vraagt: "Verkleint het uw risico?" Niet: "Verhindert het de overdracht volledig", maar vermindert het uw risico op overdracht? Er zijn tal van andere analogieën zoals parachutes en veiligheidsgordels waarvoor het uitleggen van de fysieke mechanismen voldoende is om de werking aan te tonen. Moeten we onszelf door een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek met mondneusmaskers heen loodsen om dat opnieuw aan te tonen? Nee. In sommige gevallen is het onethisch. In andere gevallen is het gewoon niet nodig. Dat is een deel van de achtergrond van de weerstand tegen maskers. Het is natuurlijk echt ontstaan door het tekort aan voorraden voor zorgmedewerkers, wat destijds zelfs het hoofd van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ertoe bracht het grote publiek te vertellen geen maskers te kopen.

Het zou voor hen beter zijn geweest om eerlijk te zijn en gewoon te zeggen: "Er is een tekort aan maskers. Gebruik alstublieft wat u kunt (stoffen maskers, enz.)", maar de boodschap had niet moeten zijn dat maskers niet werken. Er is nog een aspect hiervan over N95's (FFP2) en de manier waarop de Verenigde Staten ademhalingsbescherming reguleert en de manier waarop de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ze reguleert. Als werknemers ademhalingsbescherming nodig hebben, moet het een op pasvorm geteste N95 zijn om aan te tonen dat hij niet lekt en zijn werk doet. De houding was "fit-tested N95 or buste." Als het geen fit-geteste N95 is, dan is het waardeloos. Dus dat was de houding, ook al weten we dat zelfs als hij niet perfect op pasvorm is getest, een N95 nog steeds enige bescherming zal bieden, waarschijnlijk veel meer dan een dun stoffen masker. Topol: Laten we zeggen dat je een KN95 of N95 draagt, wat veel mensen nog steeds doen. Als u zich tussen mensen bevindt die geen maskers dragen, zoals in een vliegtuig of op een luchthaven of ander openbaar vervoer, hoeveel bescherming geeft u dat dan? Het is duidelijk niet 100%, vooral, zoals u zegt, omdat de meeste van deze mensen in het publiek geen passende maskers hebben. Velen doen hun best om ervoor te zorgen dat ze goed passen, maar het is op geen enkele manier perfect. Kun je ons een idee geven van tweerichtings- en eenrichtingsmaskering en hoeveel we daarvan kunnen verwachten in termen van het verminderen van het risico, niet alleen van COVID, maar misschien ook van andere respiratoire virussen?

Hoe werkt een mondneusmasker?

Marr: Laten we zeggen dat er 100 virusdeeltjes in de lucht zitten die je tijdens je vliegtuigvlucht inademt. Ze zweven rond in de lucht. Als je nu een masker draagt dat, laten we zeggen, 90% efficiënt is in het opvangen van die virusdeeltjes, in plaats van 100 in te ademen, ga je er slechts 10 inademen omdat 90% wordt afgevangen door gebruik van je mondneusmasker. Je kunt nog steeds ziek worden met 10, afhankelijk van het virus en je immuunsysteem, maar je hebt je blootstelling teruggebracht van 100 naar 10. Dat moet helpen om je risico te verkleinen. Als iedereen maskers draagt, zouden die 100 virussen er niet zijn. Laten we zeggen dat de persoon die ze in de lucht brengt nu een masker draagt. En dus in plaats van 100 virusdeeltjes uit te ademen zonder mondneusmasker, er nu slechts 10 overblijven omdat deze persoon een masker draagt. Dus nu zweven er 10 virussen rond in de lucht die je inademt. Je draagt je masker, dat 90% efficiënt is, en dus adem je nu in plaats van 10 in, slechts 1 deeltje in.

Dit is hoe tweerichtingsmaskering helpt. Het vermindert de hoeveelheid die in de lucht komt, en het helpt de hoeveelheid die je inademt uit de lucht om je heen te verminderen. Dat werkt voor elk virus dat in de lucht hangt, niet alleen voor SARS-CoV-2, maar ook voor het griepvirus en de meeste luchtwegvirussen. Mensen praten over de grootte van het virusdeeltje zelf, maar wat er echt toe doet, is de grootte van de ademhalingsdruppel of ademhalingsaerosol die het virus draagt, omdat er geen naakte virussen in de lucht rondzweven. Ze komen naar buiten in onze kleine druppeltjes ademhalingsvloeistoffen. Een deel van de vloeistof verdampt, maar er blijft altijd een resterende klodder over dat de virusdeeltjes bevat.

What a delight to chat with @EricTopol for a @Medscape podcast about virus transmission and interventions! https://t.co/CqBkUfdhxh

— Linsey Marr https://www.threads.net/@linseycmarr (@linseymarr) December 22, 2022

Topol: Je zou denken dat het zou helpen. Heb je bewijs nodig? Ik denk dat dat een vraag is. Je komt vanuit een andere discipline, vanuit engineering. En engineering staat misschien niet vol met gerandomiseerde onderzoeken. Je bent voor je bewijs afhankelijk van verschillende soorten normen die je zojuist hebt genoemd. Dus zou je iets kunnen zeggen over waarom er zulke vragen zijn, als dit inderdaad virussen in de vorm een aerosolen zijn? Maskers kunnen geen kwaad toch? Ze moeten tot op zekere hoogte helpen. En tussen twee haakjes, ik hou van die uitleg van de eenrichtings- en tweerichtingsmaskering en hoe dat helpt, maar ik snap de aanhoudende, vragende weerstand gewoon niet. Misschien hebben mensen het gevoel dat ze niet goed kunnen ademen of zo, als ze een strak masker op hebben, of voelen ze zich claustrofobisch, maar geef commentaar op dit probleem omdat het gewoon eindeloos is.

Marr: Ja. Bij respiratoir syncytieel virus (RSV) wordt standaard aangenomen dat deze ziekten worden overgedragen door grote druppels. Deze zouden niet in de lucht blijven hangen, dus je hebt geen masker van hoge kwaliteit nodig. En een deel van het denken over RSV kan afkomstig zijn van een bepaalde studie die bekend is, waar verpleegsters knuffelden met baby's die besmet waren. En waarbij ook aanwezigen waren die op afstand bleven van die baby's. Ze ontdekten dat de knuffelaars de meeste kans hadden om zelf besmet te raken als ze knuffelden met de baby's die RSV hadden. Er werd dus aangenomen dat RSV werd overgedragen door grote druppels of nauw contact, maar je moet niet vergeten dat wanneer je dicht bij iemand bent, je ook wordt blootgesteld aan veel grotere hoeveelheden virussen die ze in de lucht kunnen uitademen. Als die persoon rookt - en we weten dat baby's niet roken - maar als een persoon rookt en je bent dicht bij hem of haar, zul je worden blootgesteld en veel meer sigarettenrook inademen dan wanneer je verder weg bent. Voor mij was die studie niet doorslaggevend in termen van transmissieroute, want als je dicht bij een besmet persoon bent, zijn er een aantal manieren waarop het virus kan worden overgedragen.

Mensen hebben aangenomen dat RSV niet in de lucht hangt, maar in de knuffelstudie zou dat heel goed kunnen. Er was nog een studie waar ze de lucht bemonsterden. Ze vonden besmettelijk RSV, niet alleen het RNA, maar ook een besmettelijk virus in de lucht. Ik denk dat dat in een soort zorginstelling was, waar hele kleine deeltjes in de lucht hingen en vele minuten tot uren in de lucht bleven rondzweven. Ik werk samen met een team van experts, virologen en epidemiologen. We kijken naar kinderdagverblijven en we vinden RSV vaker in de lucht dan op oppervlakken. We hebben een paradigmaverschuiving nodig. Het zou waarschijnlijk juister zijn dat de standaardaanname is dat deze respiratoire pathogenen via de lucht worden overgedragen. Ze infecteren de luchtwegen, dus het lijkt niet alsof het zo'n grote sprong zou moeten zijn, maar het is moeilijk om dingen te veranderen. Lange tijd dachten mensen dat de zon om de aarde draaide. Het kostte echt moeite en het was pijnlijk, en mensen dachten dat Galileo gek was omdat hij suggereerde dat de aarde rond de zon draaide. Topol: Dat is goed gezegd. Nu zijn er ook factoren in onze binnenruimtes, zoals bijvoorbeeld de luchtvochtigheid. Je berichtte eerder over pH en andere factoren die te maken hebben met luchtverversing en luchtfiltratie. Kun je ons vertellen wat we kunnen doen? Wat zijn de optimale of de slechtste scenario's voor infecties in binnenruimtes?

Hoe werkt luchtverversing?

Marr: Je moet het je proberen voor te stellen. We kunnen de aerosolen in de lucht niet zien. Stel je eens drap in je thee voor. Ga je dat drinken? Nee. Je gaat die thee eerst filteren om de drap uit je thee te verwijderen voor je het drinkt. Je wilt dat het gezond en helder is. Zo zouden we ook over onze lucht moeten denken. Als er veel besmette mensen in de buurt zijn, kunnen ze het virus in de lucht verspreiden. De lucht kan besmet zijn. Er zijn verschillende manieren om de lucht te zuiveren. Eén daarvan is door middel van luchtverversing. Stel je voor dat je in een afgesloten ruimte bent waar geen luchtverversing is en mensen roken. De rook bouwt zich gewoon op na verloop van tijd. Als je de ramen opent of je mechanische HVAC-systeem gebruikt, kun je een deel van die rook naar buiten blazen en schonere buitenlucht aanvoeren om deze te vervangen. Je verdunt het, je spoelt het gewoon weg. Dus dat is een manier.

Een van de eerste dingen die we zouden moeten doen, is ervoor zorgen dat onze bestaande mechanische HVAC-systemen naar behoren werken.
Jongeman kijkt omhoog in een winkelcentrum en ziet HVAC-systemen en buizen hangen aan het plafond

Een andere manier is om betere filters in de kamer te gebruiken. Je kunt een draagbare HEPA-luchtreiniger voor een slaapkamer kopen die de lucht door een zeer hoogwaardig filter laat gaan en bijna alle deeltjes uit de lucht verwijdert, niet alleen virussen, maar ook andere nare deeltjes. Mensen met astma en andere gevoeligheden voor luchtverontreiniging kunnen hiervan profiteren. Dat zou hetzelfde zijn als je theeglas vol met water te nemen en het door een groot filter te gieten en er mooi schoon water van te maken. In ziekenhuizen worden andere technieken gebruikt, bijvoorbeeld kiemdodende ultraviolette (UV) straling, die het virus niet fysiek uit de lucht verwijdert, maar het virus wel deactiveert. Dat is niet iets dat mensen thuis zullen hebben, maar ziekenhuizen hebben het. Het zou een goed idee zijn voor drukke bars en restaurants om ook dat soort behandeling te hebben. Topol: Als we een toverstaf zouden hebben en onze scholen en gebouwen konden repareren, die niet goed zijn uitgerust om het probleem van luchtfiltratie op te pakken, wat zouden we dan doen om onze bescherming te vergroten, niet alleen in de huidige pandemie, maar ook voor toekomstige respiratoire virussen die we onvermijdelijk zullen zien opkomen?

Marr: Dat is een geweldige vraag. Een van de eerste dingen die we zouden moeten doen, is ervoor zorgen dat onze bestaande mechanische HVAC-systemen naar behoren werken. Ik weet dat het heel eenvoudig en saai klinkt, maar we hebben deze HVAC-systemen die 20 of 30 jaar geleden zijn ontworpen en geïnstalleerd en nauwelijks zijn onderhouden. Ze moeten om de paar jaar worden gecontroleerd. En ze worden waarschijnlijk in veel gevallen niet gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze werken zoals ontworpen. Dat zouden we eerst moeten doen. Er zijn manieren om de instellingen aan te passen om meer buitenlucht naar binnen te halen of door meer filters te laten lopen. We praten over ventilatiesnelheden in termen van luchtverversingen per uur. Dus één luchtverversing per uur betekent dat je bijvoorbeeld alle lucht uit een klaslokaal haalt en één keer per uur vervangt door schonere buitenlucht. Als je dat drie keer per uur doet, betekent dat je eens in de 20 minuten de lucht ververst. En dus worden dingen die zich in de lucht zouden kunnen ophopen, verwijderd.

Ik heb in verschillende commissies gezeten en we hebben aanbevolen om te streven naar zes luchtverversingen per uur, wat het minimum is in ziekenhuizen, in patiëntenruimtes. Dat betekent dat je zes keer per uur, of eens per 10 minuten, die lucht eruit spoelt. Je kunt zien hoe dat de hoeveelheid virussen en andere verontreinigende stoffen die zich in de loop van de tijd in de lucht kunnen ophopen, echt zou verminderen. Dat is een basisaanbeveling. Het gaat geld kosten, en er zijn ook energieoverwegingen, want dat zal van invloed zijn op de kosten voor verwarming en koeling, maar er zijn hier veel voordelen te behalen, niet alleen voor de huidige pandemie, maar ook voor de andere luchtwegpathogenen waar we het over hadden: griep, verkoudheid, RSV en zelfs andere soorten luchtverontreiniging waaraan mensen worden blootgesteld en een van de belangrijkste doodsoorzaken over de hele wereld.

Blootstelling aan deeltjes in de lucht veroorzaakt naar schatting 7% -8% van de vroegtijdige sterfgevallen per jaar. Veel gebeurt binnenshuis. Sommige gebeuren ook buitenshuis, maar schonere binnenlucht kan daarbij helpen. Dit komt niet alleen neer op hart- en vaatziekten. Afwezigheden en astma-aanvallen en academische prestaties zijn allemaal gekoppeld aan luchtkwaliteit. We raken hier wat verder weg. We hebben het niet alleen over virussen en luchtweginfecties , maar als je die probeert aan te pakken, heeft een schonere binnenlucht veel voordelen. Ik ben echt blij dat je deze bonusfactoren ter sprake hebt gebracht, want het is indrukwekkend. We hebben de effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid onderschat. Daar zijn enkele recente belangrijke studies over geweest, zoals u al zei.

Hoe zit het nu met luchtbevochtigers?

Wat als we de luchtvochtigheid in de binnenruimte verhogen? Helpt dat veel? Marr: Het bewijs suggereert dat het zou kunnen. Het is niet zeker. Mijn groep is echt gespecialiseerd in het proberen te begrijpen hoe goed virussen overleven in binnenlucht onder verschillende luchtvochtigheden. En het is natuurlijk een fascinerend onderwerp voor mij, omdat we het nu hebben over het kijken naar een enkele aerosol en wat er gebeurt als het water verdampt. U zei dat de pH kan veranderen. Andere dingen met de respiratoire klodder kunnen veranderen. En dat kan dus van invloed zijn op hoe goed het virus overleeft. Onze resultaten zijn niet tegenstrijdig, maar we hebben veel verschillende soorten resultaten gehad die we niet volledig hebben samengesteld. Ik moet wel zeggen dat er overweldigend bewijs is dat dit soort virussen heel goed overleven bij een zeer lage luchtvochtigheid. We moeten dus nadenken over de luchtvochtigheid binnenshuis. In de winter verwarmen we onze lucht. Misschien niet zozeer hier in San Diego, maar in de rest van de Verenigde Staten verwarmen we onze lucht, en de relatieve luchtvochtigheid binnenshuis is in sommige gevallen 10% of 20%. Dat zijn de perfecte condities voor deze virussen om lang te overleven. Dus als je die luchtvochtigheid kunt verhogen tot 40% of 50%, overleven de virussen onder die omstandigheden niet zo goed. Dat zou een deel van de seizoensgebondenheid van deze respiratoire virussen kunnen helpen verklaren. Waarom zien we ze meer in de winter?

De relatieve luchtvochtigheid binnenshuis is in sommige gevallen 10% of 20%. Dat zijn condities waarbij deze virussen lang in de lucht overleven.
Man loopt door een buitenwijk het is een koude heldere nacht er ligt sneeuw op straat

Ik weet zeker dat veel factoren dat kunnen verklaren, maar dit zou er een van kunnen zijn. Dit zijn laboratoriumonderzoeken. Er zijn andere epidemiologische studies die kijken naar relaties tussen het aantal mensen dat ziek wordt en het weer. En ze vinden ook deze relatie waarbij als je de luchtvochtigheid binnenshuis in de winter neemt en deze een klein beetje verhoogt, je minder transmissie krijgt. Ten slotte werd er een kleine pilotstudie gedaan in Minnesota, waar ze enkele klaslokalen bevochtigden. Ze vonden minder gevallen van griepachtige ziektes in die klaslokalen en minder virussen in de lucht en in oppervlaktemonsters in dat klaslokaal. Dat waren maar twee klaslokalen, maar ik denk dat het een hint geeft van of een richting suggereert die we zouden moeten inslaan voor verdere studie, want als je de luchtvochtigheid hoger houdt, helpt dat misschien om de overdracht in je huishouden of in deze andere omgevingen te verminderen. Ook andere factoren, niet alleen het vermogen van het virus om te overleven, maar onze immuunrespons lijkt ook beter te zijn als de lucht wat vochtiger is dan kurkdroog. Topol: Nog een kritiek punt daar. Je hebt dit eerder aangestipt, maar het is zo'n belangrijk praktisch punt. Als je de sigarettenrook of het parfum dat iemand draagt ruikt, is dat aerosolinhoud. We hebben eigenlijk gezegd: "Maak je geen zorgen over overdracht buitenshuis.

Kun je buiten ook besmet raken?

Marr: Ik denk dat transmissie buitenshuis kan plaatsvinden. Ik heb er behoorlijk goede bewijzen van gezien. Ik zou zeggen dat het vooral voorkomt wanneer mensen in nauw gesprek zijn en meer dan alleen hallo, maar een paar minuten met iemand in gesprek blijven. Dat is niet verwonderlijk, want zoals ik al zei, met behulp van de sigarettenrook-analogie, zelfs als je buiten bent, als je dicht bij een roker bent, en recht voor hen staat, zul je die rook inademen, maar je weet ook dat als je verder weg gaat staan, dat de rook snel verdunt in de atmosfeer. Als je binnenshuis bent, kun je dat vergelijken met een druppel kleurstof in een theeglas water, die druppel kan zich niet buiten dat glas verspreiden. Als je buiten bent en dezelfde druppel in de oceaan drupt en je vlak bij die druppel bent, zul je worden blootgesteld aan die vloeistof in die druppel, maar als je wat verder weg bent, is er bijna geen blootstelling mogelijk omdat de vloeistof erg verdund wordt.

Ik weet zeker dat overdracht af en toe buiten plaatsvindt, maar het risico daarop is buiten veel, veel lager dan binnenshuis vanwege deze enorme verdunning die plaatsvindt in de buitenlucht. Als dat iets is waar mensen zich zorgen over maken, zou ik zeggen, vermijd de nauwe, uitgebreide, face-to-face gesprekken. Ik veronderstel dat het ook kan gebeuren als je buiten in een restaurant zit, en er is een tafel bovenwinds van je, en daar is iemand besmet, en je zit daar een uur recht in de wind, zou je uiteindelijk kunnen worden blootgesteld en de ziekte oplopen. Maar ik weet zeker dat het veel, veel zeldzamer is dan binnenshuis. Topol: Dat punt ken ik. Onze zoon kreeg COVID van een openluchtrestaurant waar hij meer dan een uur met een vrouw had gegeten, waar ze face-to-face aan het praten waren. Het kan gebeuren, maar dat was uitgebreid contact. We hebben hier heel belangrijk materiaal bekeken dat niet alleen praktisch is, maar ook de nadruk legt op de wetenschap, het werk dat je doet, wat echt buitengewoon is.

Transdisciplinair

En het is nog nooit zo belangrijk geweest. Dit illustreert voor mij waarom als je zo'n crisis hebt waar we nu al een paar jaar mee te maken hebben, je transdisciplinaire expertise nodig hebt. Dat doen we niet genoeg. Je bent, denk ik, een van de beste uitleggers die ik in de loop van de pandemie heb mogen ontmoeten, niet alleen vandaag, maar natuurlijk ook op je sociale media. Ik wil mensen echt aanmoedigen, als ze bij willen blijven met de nieuwste wetenschap op dit gebied, dat dr. Marr volgens mij de go-to-person is. Ik ken niemand die helderder is in het uitleggen en ook het bijhouden van de nieuwste publicaties over dit onderwerp. Nog meer opmerkingen die je wilt maken aan de medische gemeenschap voordat we afronden, Linsey? Het is duidelijk dat we alleen maar het oppervlak hebben aangeraakt. We hebben enkele belangrijke praktische kwesties aangeroerd en geprobeerd die in perspectief te plaatsen, maar ik weet zeker dat we enkele dingen hebben gemist die de moeite waard zijn om te benadrukken.

Marr: Al het onderzoek dat ik de afgelopen tien jaar met mijn medewerkers heb gedaan, is transdisciplinair geweest en zou niet zijn gebeurd zonder de medewerking van virologen, artsen en epidemiologen. Laten we daar meer van doen. We moeten elkaars vakgebieden en expertises respecteren en kijken hoe we kunnen bijdragen om elkaar te helpen onze eigen vakgebieden beter te begrijpen. Topol: Absoluut. Dat verdient de grootste aandacht, want als we meer hadden geluisterd naar mensen met uw expertise, waren we deze pandemie misschien eerder voor geweest. Heel erg bedankt dat je vandaag bij ons bent gekomen. We blijven je volgen. Je bent een juweeltje, en bedankt dat je ons de tijd hebt gegeven om kritieke aspecten uit te leggen die nog steeds niet genoeg worden benadrukt. Hopelijk zullen ze op een dag doordringen en zullen we niet steeds gerandomiseerde proeven blijven eisen voor mondneusmaskers. Bedankt, dokter Marr. Marr: Heel erg bedankt dat je me had. Het was me een waar genoegen.

Logo Let's Clear The Air On Covid van het Witte Huis