drs. eric albers

Ontmoet Eric Albers, een pionier die zijn stempel heeft gedrukt op de discussie over de rol van het binnenklimaat als risicofactor voor het coronavirus. In april 2020, toen de wereld worstelde met de pandemie, claimde Eric Albers @aerosolen op Twitter en lanceerde hij aerosolen.com. Sindsdien, heeft hij absoluut vooropgelopen in de discussie over hoe we het binnenklimaat monitoren, fantastisch! Hij deelt de inzichten uit de Verenigde Staten en vertaald deze door naar het specifiek Nederlandse gematigde zeeklimaat.

Foto Eric Albers

Het is fascinerend om te zien hoe verschillende factoren onze kansen verbeteren. Ik geloof sterk dat naast technologie ook risicomanagement cruciaal is. Waarom? Omdat het seizoen, menselijk gedrag, HVAC-systemen, beschikbare middelen, immuniteit en zelfs politiek allemaal een rol spelen in het voorkomen van luchtweginfecties. Laten we samen op zoek gaan naar oplossingen die deze factoren in balans brengen voor een veiligere wereld. Dat is de weg naar succes, daar ben ik van overtuigd.

Niet te vaak besmet raken.

In een wereld waarin infectieziekten toenemen, is het belangrijk om niet vaak besmet te raken. Ik maak me niet zozeer zorgen over de acute fase van COVID-19. De meeste mensen kunnen een verkoudheid wel aan. Het is juist de langdurige fase, bekend als Long Covid, die je wilt vermijden. Deze fase kan maanden of zelfs jaren duren en heeft verschillende symptomen die je dagelijks functioneren negatief beïnvloeden. Bij aerosolen.com wil ik met name deze top drie klachten voorkomen:

Het is algemeen bekend dat infectieziekten toenemen, terwijl vaccinaties en behandelingen, zoals antibiotica, minder effectief worden door resistentie.

tweet van @aerosolen uit mei 2020

In april 2020 claimde ik @aerosolen op Twitter en aerosolen.com.

In 2020 maakte ik mijn data over het binnenklimaat publiekelijk toegankelijk door middel van datavisualisatie. Ik deelde deze oplossing via @aerosolen en aerosolen.com. In maart 2021 kwam de WHO met de Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation in the context of COVID-19. De WHO verwijst daarin naar richtlijnen van ASHRAE. In maart 2022 werd het idee om data over het binnenklimaat publiekelijk toegankelijk te maken opgenomen in A Roadmap for Living with COVID. Dezelfde maand bracht het Witte Huis Let’s Clear The Air On Covid uit, waarin beleid werd gemaakt voor een beter binnenklimaat. In juli 2023 publiceerde ASHRAE, in opdracht van het Witte Huis, de standaard 241 Control of Infectious Aerosols.

ASHRAE 241

Een belangrijk onderdeel van ASHRAE 241 is de "Infection Risk Management mode". Omdat een optimaal binnenklimaat niet altijd mogelijk is, is het effectief omgaan met het risico van infectie de beste aanpak. De "prognoses van het binnenklimaat" op deze website passen bij deze aanpak en het typisch Nederlandse gematigde zeeklimaat.

Ik verzamelde zorgvuldig gegevens tussen april 2020 en december 2023 en verbeterde de modellen die uitbraken van het coronavirus voorspelden op basis van het binnenklimaat. Eind 2023 behaalde ik een volgende mijlpaal toen ik vier weken van tevoren het verloop van de volgende uitbraak van corona in Nederland voorspelde. Vervolgens zag ik begin 2024 ook de daaropvolgende griepgolf weken van tevoren aankomen. Dat ik voor de troepen uitloop blijkt uit het feit dat het Nederlandse RIVM de relatie tussen energie, seizoenen en luchtvochtigheid met betrekking tot ventilatie en luchtweginfecties nog steeds niet door lijkt te hebben. Het RIVM heeft haar zienswijze niet fundamenteel veranderd sinds het begin van de coronacrisis. In andere westerse landen gebeurde dat wel en werd grootschalig ingezet op een beter binnenklimaat. Ik leverde een bijdrage aan die verandering.

logo van document ASHRAE standard 241 Control of infectious Aerosols