HOME AEROSOLEN AIRBORNE LUCHTVOCHTIGHEID PREVENTIE OVER MIJ
aerosolen
hyperverspreiding
superspreading event
luchtkwaliteit
luchtvochtigheid
ademhaling immuunsysteem
ventilatie
vermijd drukte
kabaal
mondkapje
aerosolen

AEROSOLEN

AEROSOLEN ZWEVEN EN WORDEN ZO DIEP INGEADEMD

We hebben gezien dat virussen problemen veroorzaken. Die problemen lijken toe te nemen. We leren gelukkig ook hoe die virussen worden overgedragen van mens op mens. Helaas moeten we op dit moment leren leven met het coronavirus dat onder ons is. Hopelijk is er snel een vaccin zodat we ons geen zorgen meer hoeven maken. Het coronavirus, zo weten we, kan desastreus toeslaan tijdens hyperverspreiding. Hyperverspreiding vindt binnenshuis plaats als sprake is van drukte, kabaal en matige luchtverversing. De aerosolen die mensen dan uitstoten als ze spreken of schreeuwen blijven bij hyperverspreiding lang binnenshuis rondzweven. Aerosolen zijn microdruppels die zo klein zijn dat ze niet vallen maar blijven zweven. Alle aanwezigen op zo'n zogenaamd superspreading event zullen de aerosolen inademen en velen raken dan besmet. Het coronavirus gedijt goed in aerosolen. Onder bepaalde omstandigheden zijn ze ook nog extra gevaarlijk. Wij Nederlanders moeten nog leren hoe we daarmee moeten omgaan en hoe we ons tegen dit gevaar moeten beschermen.

mondkapje

Klachten die zijn ontstaan na een superspreading event zijn ernstiger dan klachten bij besmetting op een ander moment. Bovendien is de schaal van verspreiding veel groter omdat alle aanwezigen in een binnenruimte blootstaan aan één aanwezige verspreider. Voor de organisatie waar hyperverspreiding plaatsvond is de reputatieschade ernstig. Het kwantificeerbaar maken van de omstandigheden waaronder hyperverspreiding kan plaatsvinden is waardevol omdat de schade met het inzetten van die kennis kan worden voorkomen. Het aantoonbaar voorkomen van omstandigheden van hyperverspreiding draagt bij aan vertrouwen in de veiligheid van belanghebbenden zoals klanten en personeel.

AIRBORNE

MEN NAM AAN DAT HET VIRUS ZICH NIET DOOR DE LUCHT KON VERSPREIDEN

Bij beleidsmakers en politici was tijdens de coronacrisis sprake van een blinde vlek voor overdracht van het coronavirus door de lucht. Men nam aan dat het virus zich met name door druppel-contact verspreidde. Daarom is met de @aerosolen Twitter handle contact opgenomen met de 2e kamer en zijn er op 7 mei 2020 vanuit de 2e kamer vragen gesteld over het risico van zingen in kerken, zingen in kerken monde al meerdere malen uit in een superspreading event.

Jaap van Dissel

De beantwoording vanuit het RIVM was zodanig dat de regering vanaf dat moment rekening hield met maatregelen anders dan afstand houden. De regering heeft op dat moment pas op de plaats gemaakt om het outbreak management team (OMT) een specifiek advies te vragen over de kans op verspreiding van het virus door de lucht via aerosolen. Sindsdien stellen steeds meer partijen vragen bij de effectiviteit van de anderhalvemeter-samenleving. Buiten lijkt het risico op hyperverspreiding bijvoorbeeld minimaal omdat de aerosolen daar niet blijven hangen. Het risico op een superspreading event binnenshuis is echter niet weg. Nederland is zich nog onvoldoende bewust van de omstandigheden waaronder die ontstaan en er is nog te weinig actie om die omstandigheden te voorkomen.

Uit de persconferentie van 29 juli 2020 is duidelijk geworden dat de wetenschappers die deel uitmaken van het OMT helaas niet tot nieuwe initiatieven zijn gekomen om verspreiding van het coronavirus te beperken. Tijdelijke maatregelen die door de regering zijn genomen naar aanleiding van de gestelde vragen in de 2e kamer op 7 mei zoals niet zingen in kerken zijn op 1 juli weer opgeheven. Hartverwarmend om te zien dat de kerken zelf wel hun verantwoordelijkheid hebben genomen om de risico's van zingen in kerken onder controle houden. Goed werk van de kerken.

WINTER

TE DROGE LUCHT FACILITEERT HET VIRUS DAT MOET WORDEN VOORKOMEN

Onderstaande kaart van Nederland laat iedere morgen om 10:30 am de droogte van de lucht buiten zien. Als de buitenlucht 'te droog' is dan is het tijd om de lucht binnenshuis te bevochtigen. De droogte van de buitenlucht is een indicatie voor de kwaliteit van de lucht binnenshuis.

Als de lucht buiten kouder wordt, bijvoorbeeld omdat het geen zomer meer is, dan is het tijd om binnenshuis de droogte van de lucht in de gaten te houden. Omdat de koude lucht buiten weinig water bevat, bevat ook de lucht binnenshuis al snel te weinig water. De levensvatbaarheid van het virus in de lucht is substantieel hoger bij te droge lucht binnenshuis. Te droge lucht faciliteert het virus en dat moet worden voorkomen. Advies is om bij te droge lucht water te verdampen. Hiervoor zijn luchtbevochtigers en waterverdampers leverbaar.

PREVENTIE

DE RISICOFACTOREN INZICHTELIJK MAKEN DOOR METEN EN VERGELIJKEN

De Nederlandse maatregelen zijn gebaseerd op de aanname dat overdracht van het coronavirus door druppel-contact plaatsvindt. De besmette druppels zouden vallen. Vallende druppels zou je kunnen vermijden door 1.5 meter afstand te houden tot anderen. Uit tientallen internationale onderzoeken blijkt dat die aanname niet klopt. Het virus wordt met name overgedragen door druppels die blijven zweven in slecht geventileerde binnenruimten.

Voor organisaties is het verstandig ook te kijken naar de maatregelen van landen die succesvol zijn in het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. Japan is daarin een voorbeeld voor de wereld. In Japan draagt iedereen mondkapjes en geeft men geen handen. Beiden zijn onderdeel de Japanse cultuur. Dat voordeel heeft Japan al ten opzichte van Nederland.

3C

Daarnaast heeft men in Japan maatregelen ingevoerd in de vorm van adviezen. Deze adviezen noemt men de ‘3C’s’ en die komen neer op het volgende: Vermijd afgesloten ruimtes met onvoldoende ventilatie, drukte en spreek niet in elkaars gezicht. De ‘aerosolen normen’ zijn gebaseerd op deze adviezen en kwantificeren deze adviezen voor de Nederlandse situatie. Het kwantificeren van de maatregelen maakt het mogelijk om data te verzamelen, die data te analyseren en te vergelijken met de normen. Dat geeft inzicht in de werkelijke risico’s.

aerosolen

De 'aerosolen normen'

OVER MIJ

Ik ben met aerosolen.com begonnen na het zien van een interview met Maurice de Hond waarin hij tot de conclusie kwam dat het coronavirus zich vooral door de lucht verspreidt en niet vooral door druppel-contact zoals aangenomen. Naar aanleiding van zijn logische verhaal heb ik zoveel mogelijk onderzoeken over verspreiding van het coronavirus bestudeerd. De meeste wetenschappers zijn via Twitter goed te volgen en hun onderzoeken zijn op die manier beschikbaar voor iedereen. Onderzoeken over overdracht van het coronavirus zijn voor mensen zonder medische achtergrond te begrijpen. Overdracht van het coronavirus gaat niet over de ziekte covid-19 maar over de wijze waarop het coronavirus zich onder mensen verspreidt. In mijn tocht ontdekte ik bijvoorbeeld de Japanse coronamaatregelen tegen hyperverspreiding. De zogenaamde '3C’s' zijn gericht op het voorkomen van virusverspreiding door de lucht via aerosolen. Het eerste Japanse advies is: "vermijd afgesloten ruimtes met onvoldoende ventilatie". Het eerste RIVM advies is "was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog". Handen wassen kan nooit kwaad maar is geen effectieve maatregel tegen een virus dat zweeft.

Ik leerde over de relatie tussen luchtvochtigheid en de verspreiding van virussen door de lucht via wetenschappers van de universiteiten van Yale en Harvard. Ik maakte datavisualisaties van de relatie tussen absolute luchtvochtigheid en relatieve luchtvochtigheid. Uit interactie met de wetenschappers meen ik op te maken dat ze deze datavisualisaties inzichtelijk vonden. Ik leerde dat je de mate van luchtverversing in een binnenruimte kunt vaststellen door de hoeveelheid CO2 buitenshuis te vergelijken met de hoeveelheid CO2 binnenshuis. Ik investeerde in CO2 meters en leerde de gegevens daarvan ontsluiten voor data-analyse. Ik leerde werken met luchtvochtigheidsdata van weerlive.nl en maakte daarmee de kaart van Nederland hierboven die iedere morgen laat zien of de lucht buiten 'te droog' is of niet.

Op 5 augustus 2020 verscheen deze video van het Duitse tijdschrift "Die Zeit". Deze video geeft goed weer wat ik ontdekte in de onderzoeken die ik las. Er zit in deze video echter wel een fout. De uitleg over luchtvochtigheid is onjuist. Waarschijnlijk omdat de relatie tussen absolute en relatieve luchtvochtigheid lastig te begrijpen is.

Ik meen dat op moment van schrijven ik een volledig beeld heb van de onderzoeken naar de verspreiding van het coronavirus. Veel onderzoeken komen namelijk tot dezelfde conclusie, de verspreiding gaat voornamelijk door de lucht. Ik ben van mening dat ik alle bekende risicofactoren begrijp en kan kwantificeren. Ik meen daarom dat ik de ‘aerosolen normen’ kan vaststellen. Uit de interactie met wetenschappers merk ik dat de ‘aerosolen normen’ aansluiten bij wat bij hen over het coronavirus bekend is. De ‘aerosolen normen’ zijn praktisch toepasbaar om het risico op besmetting door de lucht te controleren. Ik meet, verzamel data en maak die met behulp van datavisualisatie inzichtelijk. Ik volg alle onderzoeken zodat ik de risicofactoren goed kan blijven inschatten en afwegen.

Eric Albers Lelystad, AlbersEric@outlook.com, twitter.com/aerosolen, DutchChart.com, SchaatsGrafiek.nl
Eric Albers