aerosolen ventilatie vertrouwen PowerHub
PowerHub

ventilatie

Onze kaart van Nederland toont het risico op ernstige luchtweginfecties door ongunstige weersomstandigheden. Wij verminderen dat risico. Onze aanpak sluit aan op de door de wereld gezondheidsorganisatie gepubliceerde routekaart voor het verbeteren van ventilatie. En onze aanpak sluit aan bij de RIVM richtlijnen.

Als de lucht buiten koud is, dan is het tijd om binnenshuis de luchtvochtigheid in de gaten te houden. Omdat de buitenlucht dan weinig waterdamp bevat, bevat ook de lucht binnenshuis al snel te weinig waterdamp. Een te lage luchtvochtigheid in combinatie met slechte ventilatie is gevaarlijk. Als een besmet persoon het virus uitademt kan het virus in die situatie in de lucht blijven hangen. Hierdoor bestaat de kans dat anderen het virus weer inademen en zo een ernstige longontsteking oplopen. Veilige omstandigheden binnenshuis verkrijgt men door de luchtkwaliteit te monitoren en drukte te vermijden.

"met data als lijfwacht houden wij het coronavirus op afstand"

— Eric Albers, aerosolen.com

Wij monitoren binnenshuis de luchtkwaliteit, de drukte en het kabaal. We gebruiken daarvoor normen die aansluiten op de RIVM en WHO richtlijnen. Aan onze normen willen we voldoen omdat ze voorkomen dat we elkaar besmetten met SARS-CoV-2. Normen zijn waardevol als we die vergelijken met de werkelijkheid. Daarom worden de gegevens over de werkelijkheid verzameld in ons eigen computersysteem. Dit computersysteem verzamelt weer-data, HVAC-data en co₂-meter-data. In 2022 komt dit computersysteem onder de naam PowerHub beschikbaar voor andere gebruikers. Onderstaande grafiek toont het verloop van de absolute luchtvochtigheid op basis van data van één co₂-meter in één van de woonkamers. De andere afbeelding toont onze normen.

a. analyse van absolute luchtvochtigheid

absolute luchtvochtigheid data-analyse

b. onze normen

aerosolen normen

ervaring

We verzamelen data via meerdere co₂-meters. In augustus 2020 zijn we begonnen met het testen van co₂-meters. En vanaf september 2020 loggen we met tien co₂-meters iedere minuut de data in onze huizen in Lelystad. Zo kregen we veel inzicht in de relatie tussen weerscondities, de luchtkwaliteit binnenshuis en het uitbreken van de tweede golf in het najaar van 2020. We konden de wetenschappelijke kennis van de Amerikaanse universiteiten Yale en Harvard daarover toetsen. Het bleek inderdaad zo te werken als de wetenschappers beschreven. We beschikken nu over een unieke verzameling gegevens.

In 2020 hebben we veel ervaring opgedaan met de omstandigheden in onze huizen. Op basis van de capaciteit voor verwarming, luchtbevochtiging en luchtverversing weten we hoeveel mensen veilig aanwezig kunnen zijn in een binnenruimte. Omdat we met tien co₂-meters van iedere minuut de gegevens over de luchtkwaliteit bijhouden kunnen we die gegevens gebruiken voor data-analyse. Zo kunnen we controleren of de aanwezige capaciteit inderdaad voldoende is of dat aanvullende aansturing nodig is bij bijzondere omstandigheden.

fundament

Griepvirussen en coronavirussen kunnen tijdens het griepseizoen luchtweginfecties veroorzaken. Luchtweginfecties komen steeds vaker voor. Mensen kunnen er behoorlijk ziek van worden en er zelfs aan overlijden. Het SARS-CoV-2 virus maakt duidelijk dat we behoefte hebben aan effectieve oplossingen om deze trend te keren. De politiek heeft in 2020 geen goede oplossingen in de strijd tegen SARS-CoV-2. In afwachting van een vaccin worstelen politici met maatregelen om overbelasting van de ziekenhuiszorg te voorkomen. Veel organisaties ervaren daardoor ernstige beperkingen bij het faciliteren van samenkomsten.

vermijd afgesloten ruimten
slechte luchtverversing
slechte luchtverversing
het gevaar van te droge lucht
het gevaar van te droge lucht
het gevaar van te droge lucht
vermijd drukte en kabaal
mondkapje

Tijdens de coronacrisis werd duidelijk dat de medische beroepsgroep opmerkelijk weinig kennis heeft van de omstandigheden waaronder het coronavirus zich verspreidt in de omgeving. Medici richten zich volledig op de patiënt, dat is hun vakgebied. Ze willen de uitbraak van het coronavirus bestrijden door mensen te testen op aanwezigheid van het virus en door contacten tussen mensen te beperken. Dat het coronavirus in de winter tot overvolle ziekenhuizen leidt en in de zomer niet, is een belangrijk inzicht. De kans op ernstige klachten tijdens de zomer is klein. De kans op besmetting binnenshuis is bovendien veel groter dan de kans op besmetting buitenshuis. Slechts 1 op de 1000 besmettingen vindt buiten plaats.

Zomer en winter, binnenshuis en buitenshuis dat zijn geen medische onderwerpen en daar hebben medici in Nederland geen mening over. Voor het inschatten en managen van de werkelijke risico’s voor zowel individuele personen als organisaties is dit echter een essentieel onderscheid. Het is de basis voor een effectief risicobeheer op uitbraken.

Virussen zoals SARS-CoV-2 verspreiden zich in de Nederlandse winter met name door de lucht via aerosolen. Dat zijn microdruppels die mensen uitademen en die in de lucht blijven hangen. Het virus hangt in de lucht binnenshuis. Door de aerosolen weer in te ademen kun je besmet raken en loop je kans op een longontsteking. Ook mensen die nog geen klachten hebben en zich er dus niet van bewust zijn dat ze het virus dragen kunnen het virus uitademen. De kans op besmetting via voorwerpen is klein. Dat betekent dat elk contact met een besmet oppervlak minder dan 1 op 10.000 kans heeft om een infectie te veroorzaken. Om het risico op besmetting via direct contact te verkleinen is het houden van afstand belangrijk. Het oplopen van een longontsteking moet worden voorkomen. Die longontstekingen ontstaan door het binnenshuis inademen van teveel virusdeeltjes bij een lage luchtvochtigheid. De aandacht moet erop gericht zijn om dat te voorkomen.

Op 5 augustus 2020 verscheen deze video van het Duitse tijdschrift "Die Zeit". Deze video geeft goed weer wat de internationale onderzoeken vertellen maar wat in 2020 nog moeilijk doordrong tot het corona-preventiebeleid van Nederland. Er zit wel een foutje in deze video. Het onderdeel luchtvochtigheid klopt niet.

c. video van "die zeit"

De risicofactoren binnenshuis zijn: slechte luchtkwaliteit, drukte en kabaal. Goede luchtkwaliteit betekent de juiste luchtvochtigheid zodat het virus deactiveert en een ruime mate van luchtverversing zodat uitgeademde aerosolen worden afgevoerd.

De juiste luchtvochtigheid deactiveert het virus. Door wetenschappers van de universiteiten van Yale en Harvard in Amerika is daar veel onderzoek naar gedaan. Teken hier de Yale en Harvard petitie voor internationale richtlijnen. Een lage luchtvochtigheid bij samenkomsten binnenshuis vormt een hoog risico. Er zijn diverse methoden om de luchtvochtigheid te verhogen. Van eenvoudige methoden zoals het ophangen van natte handdoeken over de verwarming tot het inzetten van geavanceerde apparaten. Voor iedere omgeving is een passende oplossing te bedenken.

De juiste mate van luchtverversing voert aerosolen af. De hoeveelheid aerosolen in de lucht kan men afleiden door de hoeveelheid co₂ deeltjes buitenshuis te vergelijken met de hoeveelheid co₂ deeltjes binnenshuis. Er wordt van uitgegaan dat de hoeveelheid uitgeademde co₂ deeltjes recht evenredig verband houdt met de hoeveelheid uitgeademde aerosolen.

Minder kabaal betekent dat er minder aerosolen worden uitgeademd. Minder drukte betekent dat er afstand kan worden gehouden tijdens spreken. Het virus in de lucht kan zich dan verdunnen en deactiveren. Om inzicht te krijgen in de drukte is het prima om vast te stellen hoeveel mensen in een bepaald vertrek aanwezig mogen zijn en bij te houden hoeveel er zijn geweest. Voor kabaal is het meten van het aantal decibel geluid in een vertrek een mogelijkheid. Er zijn onderzoeken die een indicatie geven hoeveel aerosolen mensen meer uitstoten naarmate ze meer hun stem verheffen.

vertrouwen

Tijdens de coronacrisis heb ik mij ingezet voor een beter inzicht in de werkelijke verspreidingsrisico's van SARS-CoV-2.

Eric Albers

Ik heb de coronacrisis vanaf het begin gevolgd en had alle vertrouwen in het RIVM en de specialisten in Nederland. Totdat ik een interview zag met Maurice de Hond bij "De Nieuwe Wereld". De hypothese was dat het virus zich door de lucht verspreidt en niet via druppels ik vond dit heel aannemelijk. Dat was het begin van een zoektocht naar kennis van andere specialisten uit andere landen. Die kennis heb ik voor een groter publiek beschikbaar gemaakt middels deze website.

Bij beleidsmakers en politici was tijdens de coronacrisis sprake van een blinde vlek voor overdracht van het coronavirus door de lucht. Men nam aan dat het virus zich met name door spatters verspreidde. Daarom heb ik met de @aerosolen Twitter handle contact opgenomen met de 2e kamer fractieleider van de SGP en het RIVM over het onderwerp zingen in kerken. Op 7 mei 2020 zijn door Kees van der Staaij vanuit de 2e kamer vragen gesteld over het risico van zingen in kerken. Bij zingen worden veel aerosolen uitgestoten en in een aantal kerken heeft daardoor hyperverspreiding plaatsgevonden.

d. tweet van de minister

Eric Albers

De beantwoording door Jaap van Dissel van het RIVM was zodanig dat de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge rekening moest houden met het bestaan van aerosolen als risicofactor. Met aerosolen als risicofactor is in de anderhalvemeter-samenleving geen rekening gehouden.

De regering besloot dat sportscholen niet open konden totdat het outbreak management team (OMT) een advies gaf over aerosolen. Dit blijkt uit het kort geding dat de sportscholen hierover tegen de overheid hebben gevoerd. De samenleving wacht nog op een helder advies over aerosolen. Wij verwachten daarin een onderscheid in regelgeving voor binnen en buiten en voor zomer en winter. Helaas is er na de zomer niets meer gedaan met het inzicht dat het virus zich door de lucht verspreidt, dat inzicht is door de premier terzijde geschoven.

e. onze kaart

kaart

De uitbraak in het najaar van 2020 zag ik aankomen omdat onze kaart van Nederland rood werd. Dat gebeurde voor het eerst op 17 september, het was nog prachtig weer maar de buitenlucht werd erg droog. Met die ervaringen van eerder in het najaar deed ik op 8 november een voorspelling. In mijn eerste voorspelling voorspelde ik een trendbreuk in de toen nog dalende lijn van het aantal besmettingen. Die voorspelling is uitgekomen. Het RIVM moest hun prognose, Nederland is voor de kerstdagen van het virus verlost, loslaten.

Daarna deed ik een tweede voorspelling, op basis van de data was ik vrij zeker dat vanaf 25 november een stijging zichtbaar werd in het aantal besmettingen. Vanaf 19 november stroomde de eerste koude en droge winterlucht Nederland binnen en de weersvoorspellingen kondigen meer ongunstige dagen aan. Ik logde iedere dag op @aerosolen een kaartje met de droogte van de buitenlucht en een grafiek met het verloop van het aantal besmettingen. Op 14 december was het aantal besmettingen zo hard gestegen dat er een totale lockdown van vijf weken werd afgekondigd.

f. tweede voorspelling

voorspelling

Op 13 februari verandert de koers van de premier. Mark Rutte geeft dan aan dat er te weinig oog is geweest voor mensen die kritisch waren op het coronabeleid. Hij zegt dan: “En er is ook een deel, en dat is een deel dat we te lang niet hebben gezien. Daar zijn we eigenlijk pas in mei mee in gesprek gegaan. Ik noem als voorbeeld even Maurice de Hond. Dat zijn mensen die helemaal niet dat virus ontkennen, maar die wel kritisch waren over de aanpak."

Op 23 februari is onze kaart van Nederland voor het eerst sinds de winter groen. Het voorjaar valt verassend vroeg het land binnen. Op de persconferentie op de avond van 23 februari geeft premier Rutte aan dat we in een fase van de crisis zitten waarin hij bereid is risico’s te nemen. Hij kondigt de eerste versoepelingen na de winter aan. Hij gaat daarmee voorbij aan de modellen van het RIVM die een derde golf voorspellen vanwege de Britse variant van het virus. Eén zomerse dag in februari maakt natuurlijk geen zomer. Pas vanaf de maand mei zal onze kaart langdurig groen blijven.

Ik ben bereikbaar via e-mail: AlbersEric@outlook.com en ik reageer ook op Twitter @aerosolen